Lösdriftsplats

STALL GRÅGÅRD

 

Lösdrifter

Stora Lösdriften

Det nya liggstallet stod klart hösten 2011. Här finns plats för nio mindre eller sex större hästar.

 

Runt stallet finns en hårdgjord yta.

Den angränsande gamla ridbanan används till foderhäckarna.Vi använder hösilage med slowfeading nät samt begränsar ättiderna då dessa hästar är relativt lättfödda.

 

Vattenhanteringen här sköter värden.

 

Lilla Lösdriften

Den "lilla" lösdriften har byggts ut till dubbel storlek och har nu plats för fyra större hästar eller fem till sex mindre. I dag används den till något större hästar. Även här finns hårdgjorda ytor.

 

Frostfria vattenkoppar som är lämpliga för hästar och som håller 11-13 grader installerades hösten 2014, så vattnet sköter sig själt i vinterhagarna. Samma som lär finnas på Kolmården så de ska vara bra.

Mockning utförs av de som delar respektive lösdrift. Givetvis använder även lösdriftshästarna stallet för uppbindning och skötsel mm.

Skåp i någon av sadelkammrarna ingår.

 

Sommartid går alla hästar över till sommarhagarna.

Lösdriftshästarna har även tillgång till en stor sjukbox.

Silage och halm köps in gemensamt om inget annat önskas.

 

 

Hyra lösdrift: 675 kr/mån inkl. moms.

En rörlig elkostnad tillkommer som varierar över året (mellan 10-80kr).

Vintervattensystem ute.

Från och med hösten 2014 har vi ett vattensystem ut till vinterhagarna.

DeLaval vattenkoppar, samma som lär finnas på Kolmården och som håller 11-13 grader.

 

Ingen mer vattenhantering eller isknackande vintertid, nu ska det sköta sig självt.

 

 

Anne Härndahl © 2013 www.stallgragard.se